ابلاغ مراتب ثبت ملی 55 اثر منقول فرهنگی تاریخی به استاندار تهران

به گزارش وبلاگ رشد آسان، در متن نامه دکتر علی اصغر مونسان به انوشیروان محسنی بندپی آمده است:

ابلاغ مراتب ثبت ملی 55 اثر منقول فرهنگی تاریخی به استاندار تهران

در اجرای قانون راجع به حفظ آثار ملی، مصوب آبان 1309 مجلس شورای ملی و نظام نامه اجرایی آن، مصوب 1311 هیئت وزرا، بند ج از ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب بهمن 1364 مجلس شورا و بند ششم از ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی، ماده 22 آئین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور، مصوب 1381 شورای امنیت کشور، فصل دوم آیین نامه مدیریت، سامان دهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی تاریخی منقول مجاز مصوب 1384 هیئت وزیران، مراتب ثبت سردیس دایه، اثر استاد ابوالحسن صدیقی به شماره ثبت 1449 مورخ 1398/11/16، محل نگهداری استان تهران، شهر تهران، میدان بهارستان، خیابان دانش سرا، خیابان شریعت مدار رفیع، مجموعه باغ موزه نگارستان، موزه مکتب کمال الملک پس از تشریفات قانونی لازم در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، اعلام می گردد.

همچنین در چهار نامه مشابه دیگر دکتر مونسان به استاندار تهران مراتب ثبت 54 اثر فرهنگی تاریخی منقول به توضیح زیر ابلاغ شده است:

در دولنگه چوبی با رویه خاتم کاری، (شماره اموالی: 899)، شماره ثبت 1453، مورخ 1398/11/6،

در چوبی مشبک با روکش نقره، (شماره اموالی: 780)، شماره ثبت 1454، مورخ 1398/11/6،

در چوبی منبت (موسوم به در جنت سرا)، (شماره اموالی: 8960)، شماره ثبت 1455، مورخ 1398/11/6،

در چوبی کتیبه دار (موسوم به در چوب پنبه یا در نوک مدادی (شماره اموالی: 549)، شماره ثبت 1456، مورخ 1398/11/6،

در دو لنگه چوبی منبت، (شماره اموالی: 895)، شماره ثبت 1457، مورخ 1398/11/6، و

در دو لنگه چوبی آهنکوب با کتیبه های کوفی (موسوم به در عتیق)، (شماره اموالی: 550 و 551)، شماره ثبت 1458، مورخ 1398/11/6، محل نگهداری شهرستان ری، شهر ری، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، موزه آستان قدس.

مجسمه سیاه نی زن، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، شماره ثبت: 1450، مورخ 1398/11/6،

نیم تنه سیاه نی زن 1، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، شماره ثبت: 1451، مورخ 1398/11/6، و

نیم تنه سیاه نی زن 2، اثر استاد ابوالحسن صدیقی، شماره ثبت: 1452، مورخ 1398/11/6، محل نگهداری شهر تهران، میدان بهارستان، ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موزه هنرهای ملی.

محراب گچی امام زاده ربیعه خاتون اشترجان (شماره اموالی: 3271)، شماره ثبت: 1459، مورخ 1398/11/6،

محراب گچی امام زاده کرار، بوزان اصفهان (شماره اموالی: 3268)، شماره ثبت: 1460، مورخ 1398/11/6،

محراب کاشی معرق، مشهد (شماره اموالی: 3659)، شماره ثبت: 1461، مورخ 1398/11/6،

محراب گچی مدرسه ری (شماره اموالی: 3266)، شماره ثبت: 1462، مورخ 1398/11/6،

محراب سنگ مرمر ابرکوه (شماره اموالی: 3508)، شماره ثبت: 1463، مورخ 1398/11/6،

محراب سنگ مرمر (شماره اموالی: 3311)، شماره ثبت: 1464، مورخ 1398/11/6،

محراب سنگی مسجد جامع ابرکوه (شماره اموالی: 3661)، شماره ثبت: 1465، مورخ 1398/11/6،

محراب سنگی مسجد گنج کرمان (شماره اموالی: 3273)، شماره ثبت: 1466، مورخ 1398/11/6،

محراب سنگی مسجد میمه (شماره اموالی: 3286)، شماره ثبت: 1467، مورخ 1398/11/6،

محراب زرین فام (معروف به در بهشت قم) (شماره اموالی: 3270)، شماره ثبت: 1468، مورخ 1398/11/6،

سردیس ملکه موزا (شماره اموالی: 452)، شماره ثبت: 1469، مورخ 1398/11/6،

نقش برجسته اردوان پنجم (شماره اموالی: 844)، شماره ثبت: 1470، مورخ 1398/11/6،

گوشواره طلای گورستان سنگ شیر همدان (شماره اموالی: 5594)، شماره ثبت: 1471، مورخ 1398/11/6،

قمقمه سفالی شوش (شماره اموالی: 1253)، شماره ثبت: 1472، مورخ 1398/11/6،

بطری شیشه ای شوش (شماره اموالی: 2949)، شماره ثبت: 1473، مورخ 1398/11/6،

سردیس معبد شمی ایذه (شماره اموالی: 87)، شماره ثبت: 1474، مورخ 1398/11/6،

مجسمه مفرغی معبد شمی ایذه (شماره اموالی: 90)، شماره ثبت: 1475، مورخ 1398/11/6،

سردیس مفرغی معبد شمی ایذه (شماره اموالی: 447)، شماره ثبت: 1476، مورخ 1398/11/6،

شیء تزئینی از صدف معبد شمی ایذه (شماره اموالی: 919)، شماره ثبت: 1477، مورخ 1398/11/6،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: 3267)، شماره ثبت: 1478، مورخ 1398/11/6،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: 3268)، شماره ثبت: 1479، مورخ 1398/11/6،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: 3269)، شماره ثبت: 1480، مورخ 1398/11/6،

سردیس محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: 3271)، شماره ثبت: 1481، مورخ 1398/11/6،

سردیس محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: 3278)، شماره ثبت: 1482، مورخ 1398/11/6،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: 3286)، شماره ثبت: 1483، مورخ 1398/11/6،

نقش برجسته محوطه بردنشانده مسجد سلیمان (شماره اموالی: 3287)، شماره ثبت: 1484، مورخ 1398/11/6،

پیکره سفالی سوارکار، مسجد سلیمان (شماره اموالی: 4135)، شماره ثبت: 1485، مورخ 1398/11/6،

گوشواره طلا محوطه مسجد سلیمان (شماره اموالی: 4558)، شماره ثبت: 1486، مورخ 1398/11/6،

ظرف سفالی میثاق قومس (شماره اموالی: 4512)، شماره ثبت: 1487، مورخ 1398/11/6،

ظرف جانورسان (تکوک)، گرمی اردبیل (شماره اموالی: 3365)، شماره ثبت: 1488، مورخ 1398/11/6،

ظرف جانورسان (تکوک)، گرمی اردبیل (شماره اموالی: 3367)، شماره ثبت: 1489، مورخ 1398/11/6،

نقش برجسته مسجد سلیمان (شماره اموالی: 5354)، شماره ثبت: 1490، مورخ 1398/11/6،

ظرف سفالی محوطه گرمی اردبیل (شماره اموالی: 3398)، شماره ثبت: 1491، مورخ 1398/11/6،

ظرف سفالی نوروز محله گیلان (شماره اموالی: 1587)، شماره ثبت: 1492، مورخ 1398/11/6،

ظرف سفالی نوروز محله گیلان (شماره اموالی: 1593)، شماره ثبت: 1493، مورخ 1398/11/6،

ظرف سه پایه سفالی (شماره اموالی: 1597)، شماره ثبت: 1494، مورخ 1398/11/6،

ظرف سفالی محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: 3788)، شماره ثبت: 1495، مورخ 1398/11/6،

پیاله شیشه ای محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: 3807)، شماره ثبت: 1496، مورخ 1398/11/6،

گردنبند محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: 3871)، شماره ثبت: 1497، مورخ 1398/11/6،

گوشواره طلا محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: 3875)، شماره ثبت: 1498، مورخ 1398/11/6،

گوشواره طلا محوطه جوبن گیلان (شماره اموالی: 3887)، شماره ثبت: 1499، مورخ 1398/11/6،

ظرف شیشه ای جزیره خارک (شماره اموالی: 2970)، شماره ثبت: 1500، مورخ 1398/11/6،

گوشواره طلا معبد آناهیتا کنگاور (شماره اموالی: 4567)، شماره ثبت: 1501، مورخ 1398/11/6،

ابزار دو شاخه شوش (شماره اموالی: 1045)، شماره ثبت: 1502، مورخ 1398/11/6، و

سه قطعه نقش برجسته مربوط به ظرف عظیم سنگی از دینور (شماره اموالی: 402)، شماره ثبت: 1503، مورخ 1398/11/6، محل نگهداری: استان تهران، شهر تهران، خیابان امام خمینی (ره)، نبش خیابان سی تیر، موزه ملی ایران.

منبع: گردشبان

به "ابلاغ مراتب ثبت ملی 55 اثر منقول فرهنگی تاریخی به استاندار تهران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ابلاغ مراتب ثبت ملی 55 اثر منقول فرهنگی تاریخی به استاندار تهران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید